นักวิจัย
กรกฏ อภิรัตน์วรากุล
ชื่อรางวัล
รางวัล Emergency Medicine Best Scientist in Thailand
รางวัลที่
3