นักวิจัย
ขวัญชนก ยิ้มแต้
ชื่อรางวัล
รางวัล โสต ศอ นาสิกแพทย์ดีเด่น ของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ ประเภทวิชาการและวิจัย ประจำปี 2564