นักวิจัย
ภิเศก ลุมพิกานนท์
ชื่อรางวัล
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา