นักวิจัย
สุพินดา คูณมี
ชื่อรางวัล
สุดยอดนวัตกรรมด้านสังคม
ชื่อผลงาน
ปทุมรักษา กระบวนการวิจัยโรคมะเร็งเต้านม
ตีพิมพ์ใน
อยู่ระหว่างดำเนินการ