รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3

                    

เมื่อวันที่วันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3 The 3rd Thailand National Research Universities Summit (NRU SUMMIT III):Prelude to World Class University

ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

animated Accordion!