Research Department

ภาควิชา ปี ชื่อผลงาน ตีพิมพ์ใน Authors
จุลชีววิทยา (Microbiology) 2017 A novel species of the oligotrophic genus Ochroconis colonizing indoor wet cells Mycoscience Samerpitak K., Gloyna K., Gerrits van den Ende A.H.G., de Hoog G.S.
จุลชีววิทยา (Microbiology) 2017 Aberrant gene promoter methylation of E-cadherin, p16 INK4a, p14 ARF, and MGMT in Epsteinโ€“Barr virus-associated oral squamous cell carcinomas Medical Oncology Burassakarn A., Pientong C., Sunthamala N., Chuerduangphui J., Vatanasapt P., Patarapadungkit N., Kongyingyoes B., Ekalaksananan T.
จุลชีววิทยา (Microbiology) 2017 Amplification of EGFR and cyclin D1 genes associated with human papillomavirus infection in oral squamous cell carcinoma Medical Oncology Chuerduangphui J., Pientong C., Patarapadungkit N., Chotiyano A., Vatanasapt P., Kongyingyoes B., Promthet S., Swangphon P., Bumrungthai S., Pimson C., Ekalaksananan T.
จุลชีววิทยา (Microbiology) 2017 Antibacterial and antioxidant activity of Rafflesia kerrii extract against multidrug-resistant bacteria Songklanakarin Journal of Science and Technology Chuangchot C., Tattawasart U., Sripanidkulchai B., Junlatat J., Fangkrathok N.
จุลชีววิทยา (Microbiology) 2017 Antimicrobial resistance and genetic diversity of the SXT element in Vibrio cholerae from clinical and environmental water samples in northeastern Thailand Infection, Genetics and Evolution Mala W., Faksri K., Samerpitak K., Yordpratum U., Kaewkes W., Tattawasart U., Chomvarin C.
จุลชีววิทยา (Microbiology) 2017 Application of vaca sequencing in helicobacter pylori for classification of specimens from healthy persons, and from hepatobiliary and gastroduodenal patients Journal of Pure and Applied Microbiology Wongphutorn P., Samerpitak K., Khuntikeo N., Sawadpanich K., Boonyanugomol W., Chomvarin C.
จุลชีววิทยา (Microbiology) 2017 Benzoyltyramine Alkaloids Atalantums A-G from the Peels of Atalantia monophylla and Their Cytotoxicity against Cholangiocarcinoma Cell Lines Journal of Natural Products Sribuhom T., Boueroy P., Hahnvajanawong C., Phatchana R., Yenjai C.
จุลชีววิทยา (Microbiology) 2017 Burkholderia pseudomallei biofilm plays a key role in chronic inflammation in C57BL/6 mice Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Panomket P., Wongsana P., Wanram S., Wongratanacheewin S.
จุลชีววิทยา (Microbiology) 2017 Chemokines additional to IFN-gamma can be used to differentiate among Mycobacterium tuberculosis infection possibilities and provide evidence of an early clearance phenotype Tuberculosis Nonghanphithak D., Reechaipichitkul W., Namwat W., Naranbhai V., Faksri K.
จุลชีววิทยา (Microbiology) 2017 Classification of Gemcitabine resistant Cholangiocarcinoma cell lines using synchrotron FTIR microspectroscopy Journal of Biophotonics Wongwattanakul M., Hahnvajanawong C., Tippayawat P., Chio-Srichan S., Leelayuwat C., Limpaiboon T., Jearanaikoon P., Heraud P.
จุลชีววิทยา (Microbiology) 2017 Coinfection with Helicobacter pylori and Opisthorchis viverrini enhances the severity of hepatobiliary abnormalities in hamsters Infection and Immunity Dangtakot R., Pinlaor S., Itthitaetrakool U., Chaidee A., Chomvarin C., Sangka A., Wilailuckana C., Pinlaor P.
จุลชีววิทยา (Microbiology) 2017 Conventional culture versus nucleic acid amplification tests for screening of urethral Neisseria gonorrhea infection among asymptomatic men who have sex with men PRAGMATIC AND OBSERVATIONAL RESEARCH Budkaew, Jiratha; Chumworathayi, Bandit; Pientong, Chamsai; Ekalaksananan, Tipaya
จุลชีววิทยา (Microbiology) 2017 Correlation of Circulating CD64+/CD163+ Monocyte Ratio and stroma/peri-tumoral CD163+ Monocyte Density with Human Papillomavirus Infected Cervical Lesion Severity Cancer Microenvironment Swangphon P., Pientong C., Sunthamala N., Bumrungthai S., Azuma M., Kleebkaow P., Tangsiriwatthana T., Sangkomkamhang U., Kongyingyoes B., Ekalaksananan T.
จุลชีววิทยา (Microbiology) 2017 Detection of Helicobacter pylori in aquatic environments and drinking waters in northeastern Thailand Chiang Mai Journal of Science Chomvarin C., Wongboot W., Tirapattanun A., Kanthawong S., Wongwajana S., Tongpim S., Boonyanugomol W.
จุลชีววิทยา (Microbiology) 2017 Genetic characterization of Helicobacter pylori vacA and cagA genes in Thai gastro-duodenal and hepatobiliary patients Journal of Infection in Developing Countries Boonyanugomol W., Khuntikeo N., Pugkhem A., Sawadpanich K., Hahnvajanawong C., Wongphutorn P., Khampoosa B., Chomvarin C.
จุลชีววิทยา (Microbiology) 2017 High levels of EBV-Encoded RNA 1 (EBER1) trigger interferon and inflammation-related genes in keratinocytes expressing HPV16 E6/E7 PLoS ONE Aromseree S., Middeldorp J.M., Pientong C., Van Eijndhoven M., Ramayanti O., Lougheed S.M., Pegtel D.M., Steenbergen R.D.M., Ekalaksananan T.
จุลชีววิทยา (Microbiology) 2017 Human papillomavirus (HPV) infection in a case-control study of oral squamous cell carcinoma and its increasing trend in northeastern Thailand Journal of Medical Virology Phusingha P., Ekalaksananan T., Vatanasapt P., Loyha K., Promthet S., Kongyingyoes B., Patarapadungkit N., Chuerduangphui J., Pientong C.
จุลชีววิทยา (Microbiology) 2017 In vitro and in vivo inhibitory effects of ฮฑ-mangostin on cholangiocarcinoma cells and allografts Asian Pacific Journal of Cancer Prevention Aukkanimart R., Boonmars T., Sriraj P., Sripan P., Songsri J., Ratanasuwan P., Laummaunwai P., Boueroy P., Khueangchaingkhwang S., Pumhirunroj B., Artchayasawat A., Boonjaraspinyo S., Wu Z., Hahnvajanawong C., Vaeteewoottacharn K., Wongkham S.
จุลชีววิทยา (Microbiology) 2017 In vitro evaluation of cell adhesion and immunomodulatory properties of five Lactobacillus rhamnosus strains isolated from infants MALAYSIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY Thaw, Hlaing Hlaing; Seubwongsa, Namfon; Thongrung, Rattiya; Panya, Marutpong; Lulitanond, Viraphong
จุลชีววิทยา (Microbiology) 2017 Methylation status of P16Ink4a in human papillomavirus-associated cancer of oral cavity and oropharynx in Northeastern Thailand Asian Pacific Journal of Cancer Prevention Swangphon P., Pientong C., Burassakarn A., Vatanasapt P., Kleebkaow P., Patarapadungkit N., Treebupachatsakul T., Promthet S., Kongyingyoes B., Ekalaksananan T.
จุลชีววิทยา (Microbiology) 2017 New locality record for Haplorchoides mehrai and possible interactions with Opisthorchis viverrini metacercariae in cyprinid fishes in Northeast Thailand Parasitology Research Manpratum Y., Kaewkes W., Echaubard P., Sripa B., Kaewkes S.
จุลชีววิทยา (Microbiology) 2017 Physicochemical and Biological Factors of Soil and the Potential Use of Antagonistic Microbes for Biocontrol of Burkholderia pseudomallei Current Tropical Medicine Reports Sermswan R.W., Wongratanacheewin S.
จุลชีววิทยา (Microbiology) 2017 TLR4 genetic variation is associated with inflammatory responses in Gram-positive sepsis Clinical Microbiology and Infection Chantratita N., Tandhavanant S., Seal S., Wikraiphat C., Wongsuvan G., Ariyaprasert P., Suntornsut P., Teerawattanasook N., Jutrakul Y., Srisurat N., Chaimanee P., Mahavanakul W., Srisamang P., Phiphitaporn S., Mokchai M., Anukunananchai J., Wongratanacheewin S., Chetchotisakd P., Emond M.J., Peacock S.J., West T.E.
จุลชีววิทยา (Microbiology) 2017 Vibrio cholerae O1 El Tor variant isolated from clinical and environmental sources in Northeastern Thailand Chiang Mai Journal of Science Khaenda B., Faksri K., Wongboot W., Nutrawong T., Wongwajana S., Chomvarin C.