Research Department

ภาควิชา ปี ชื่อผลงาน ตีพิมพ์ใน Authors
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) 2020 Authors' reply re: Restrictive versus routine episiotomy among Southeast Asian term pregnancies: a multicentre randomised controlled trial BJOG-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY Sangkomkamhang U., Kietpeerakool C., Jampathong N., Lumbiganon P.
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) 2020 Factors associated with poor clinical outcome after intravenous recombinant tissue plasminogen activator (rt-PA) for acute ischemic stroke in Northeastern Thailand Journal of the Medical Association of Thailand Vorasoot N., Sothornwit J., Chomjit A., Kasemsap N., Tiamkao S., Sawanyawisuth K., Kongbunkiat K.
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) 2020 Health education interventions to promote early presentation and referral for women with symptoms of endometrial cancer Cochrane Database of Systematic Reviews Cheewakriangkrai C., Kietpeerakool C., Charoenkwan K., Pattanittum P., John D., Aue-aungkul A., Lumbiganon P.
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) 2020 Maternal characteristics and causes associated with refractory postpartum haemorrhage after vaginal birth: a secondary analysis of the WHO CHAMPION trial data BJOG-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY Widmer M., Piaggio G., Hofmeyr G.J., Carroli G., Coomarasamy A., Gallos I., Goudar S., Gülmezoglu A.M., Lin S.L., Lumbiganon P., Mugerwa K., Owa O., Qureshi Z., Althabe F.
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) 2020 Postpartum hemorrhage care bundles to improve adherence to guidelines: A WHO technical consultation International Journal of Gynecology and Obstetrics Althabe F., Therrien M.N.S., Pingray V., Hermida J., Gülmezoglu A.M., Armbruster D., Singh N., Guha M., Garg L.F., Souza J.P., Smith J.M., Winikoff B., Thapa K., Hébert E., Liljestrand J., Downe S., Garcia Elorrio E., Arulkumaran S., Byaruhanga E.K., Lissauer D.M., Oguttu M., Dumont A., Escobar M.F., Fuchtner C., Lumbiganon P., Burke T.F., Miller S.
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) 2020 Proportion of abnormal second 50-g glucose challenge test in gestational diabetes mellitus screening using the two-step method in high-risk pregnant women Journal of Obstetrics and Gynaecology Research Glaharn P., Chumworathayi B., Kongwattanakul K., Sutthasri N., Wiangyot P.
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) 2020 Rapid onset of osteonecrosis of the jaw in an osteoporosis patient treated with denosumab: A case report Journal of the Medical Association of Thailand Sothornwit J., Charoensri S., Pongchaiyakul C.
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) 2020 Rate of Significant Endometrial Pathology in Women at Low Risk for Endometrial Hyperplasia or Cancer Presenting with Abnormal Uterine Bleeding PRAGMATIC AND OBSERVATIONAL RESEARCH Sattanakho, Pattarawadee; Kleebkaow, Pilaiwan; Sangkomkumhang, Ussanee; Booranabunyat, Sukjai; Buppasiri, Pranom
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) 2020 Restrictive versus routine episiotomy among Southeast Asian term pregnancies: a multicentre randomised controlled trial BJOG-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY Sangkomkamhang U., Kongwattanakul K., Kietpeerakool C., Thinkhamrop J., Wannasiri P., Khunpradit S., Thepsuthamarat K., Jampathong N., Lumbiganon P.
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) 2020 A new low-density lipoprotein cholesterol estimation model from a linear regression model and an artificial neural network Journal of the Medical Association of Thailand Thaisiam P., Sothornwit J., Charoensri S., Pattanapairoj S., Kotruchin P., Pongchaiyakul C.
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) 2020 Anaesthesia/analgesia for manual removal of retained placenta COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS Kongwattanakul, Kiattisak; Rojanapithayakorn, Nonthida; Laopaiboon, Malinee; Lumbiganon, Pisake
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) 2020 Antibiotic susceptibility profiles of lactic acid bacteria from the human vagina and genetic basis of acquired resistances International Journal of Molecular Sciences Sirichoat A., Flórez A.B., Vázquez L., Buppasiri P., Panya M., Lulitanond V., Mayo B.
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) 2020 Carotid plaque and lumbar bone mineral density status in post-menopausal women: An age-matched, analytical cross-sectional study Post Reproductive Health Sitthisombat P., Soontrapa S., Kaewrudee S., Sothornwit J., Eamudomkarn N., Promsorn J., Takong W., Somboonporn W.
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) 2020 Early evaluation of the 'STOP SEPSIS!' WHO Global Maternal Sepsis Awareness Campaign implemented for healthcare providers in 46 low, middle and high-income countries BMJ Open Brizuela V., Bonet M., Trigo Romero C.L., Abalos E., Baguiya A., Fawole B., Knight M., Lumbiganon P., Minkauskien - M., Nabhan A., Bique Osman N., Qureshi Z.P., Souza J.P.
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) 2020 Knowledge, attitude, and practices (KAP) survey towards pelvic floor muscle training (PFMT) among pregnant women International Journal of Women's Health Temtanakitpaisan T., Bunyavejchevin S., Buppasiri P., Chongsomchai C.
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) 2020 Obstetric and Neonatal Outcomes of Excessive Weight Gain in Different Pre-Pregnancy Body Mass Index using BMI Criteria for Asians by World Health Organization Western Pacific Region (WPRO) Journal of the Medical Association of Thailand Somprasit C., Tanprasertkul C., Nanthakomon T., Vinayanuvattikhun N., Kovavisarach E., Panichakul P., Wuthiwong J., Rattanasiri T., Saksiriwutth P.
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) 2020 Outcomes associated with anaesthetic techniques for caesarean section in low- and middle-income countries: a secondary analysis of WHO surveys Scientific Reports Lumbiganon P., Moe H., Kamsa-ard S., Rattanakanokchai S., Laopaiboon M., Kietpeerakool C., Jampathong N., Somjit M., Cecatti J.G., Vogel J.P., Betran A.P., Mittal S., Torloni M.R.
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) 2020 Risk of Severe Adverse Maternal and Neonatal Outcomes in Deliveries with Repeated and Primary Cesarean Deliveries versus Vaginal Deliveries: A Cross-Sectional Study Journal of Pregnancy Kongwattanakul K., Thamprayoch R., Kietpeerakool C., Lumbiganon P.
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) 2020 Antibiotic Resistance-Susceptibility Profiles of Enterococcus faecalis and Streptococcus spp. From the Human Vagina, and Genome Analysis of the Genetic Basis of Intrinsic and Acquired Resistances Frontiers in Microbiology Sirichoat A., Flórez A.B., Vázquez L., Buppasiri P., Panya M., Lulitanond V., Mayo B.
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) 2020 Can video enhance confidence in management of vaginal pessary: A randomized trial Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology Buakhom S., Temtanakitpaisan T., Chongsomchai C., Sripipattanakul M., Buppasiri P.
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) 2020 Comparison of low dose versus high dose of oxytocin for initiating uterine contraction during cesarean delivery: A randomized, controlled, non-inferiority trial International Journal of Women's Health Somjit M., Surojananon J., Kongwattanakul K., Kasemsiri C., Sirisom M., Prawannoa K., Thepsuthammarat K., Komwilaisak R.
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) 2020 Endometriosis-Associated Massive Ascites in an Asian Woman: A Case Report of a Rare Clinical Entity Case Rep Obstet Gynecol Eamudomkarn N, Likitdee N, Kleebkaow P, Kietpeerakool C.
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) 2020 Extragastrointestinal stromal tumor in the rectovaginal septum associated with acute arterial occlusion Gynecologic Oncology Reports Sothornwit J., Temtanakitpaisan T., Aue-aungkul A., Likitdee N., Kleebkaow P.
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) 2020 Immediate versus delayed insertion of contraceptive implants for contraception following abortion Cochrane Database of Systematic Reviews Sothornwit J., Eamudomkarn N., Lumbiganon P., Jampathong N., Festin M.R.
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) 2020 Implementation and evaluation of nonclinical interventions for appropriate use of cesarean section in low- And middle-income countries: Protocol for a multisite hybrid effectiveness-implementation type III trial Implementation Science Dumont A., Betrán A.P., Kaboré C., De Loenzien M., Lumbiganon P., Bohren M.A., Mac Q.N.H., Opiyo N., Carroli G., Annerstedt K.S., Ridde V., Escuriet R., Robson M., Hanson C., Hansen C., Molsted-Alvesson H., Annerstedt K.S., Robson M., Betràn A.P., Opiyo N., Bohren M., Carroli G., Campodonico L., Gialdini C., Carroli B., Camacho G.G., Giordano D., Gamerro H., Romero M., Lumbiganon P., Boriboonhirunsarn D., Jampathong N., Kongwattanakul K., Ratinthorn A., Musigavong O., Escuriet R., Canet O., Kabore C., Fadima Y.B., Tiendrebeogo S., Roger Z., Hung M.Q.N., Truong T., Ngo T.M.T., Toan B.D., Trang H.N.K., Tuyet H.T.D., Dumont A., Lombard L., De Loenzien M., Ravit M., Visan D., Hermann A., Ridde V.
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) 2020 Parametrial invasion in early-stage cervical cancer Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology Luengyosluechakul S., Temtanakitpaisan A., Kietpeerakool C., Chumworathayi B., Kleebkaow P., Aue-Aungkul A., Jampathong N.
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) 2020 Patterns of contraceptive use among Thai women aged >= 40 and at risk of pregnancy European Journal of Contraception and Reproductive Health Care Sothornwit J., Wattanakamolchai P., Werawatakul Y., Eamudomkarn N., Somboonporn W.
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) 2020 Pulmonary Recruitment Maneuver for Reducing Shoulder Pain after Laparoscopic Gynecologic Surgery: A Network Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials Minimally Invasive Surgery Kietpeerakool C., Rattanakanokchai S., Yantapant A., Roekyindee R., Puttasiri S., Yanaranop M., Srisomboon J.
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) 2020 Strengthening research capacity through regional partners: the HRP Alliance at the World Health Organization REPRODUCTIVE HEALTH Adanu, Richard; Bahamondes, Luis; Brizuela, Vanessa; Gitau, Evelyn; Kouanda, Seni; Lumbiganon, Pisake; Nguyen, Thi Thuy Hanh; Saleem, Sarah; Thorson, Anna; Torpey, Kwasi
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) 2020 Active management of the third stage of labour with and without controlled cord traction: a randomised, controlled, non-inferiority trial Lancet Gülmezoglu A.M., Lumbiganon P., Landoulsi S., Widmer M., Abdel-Aleem H., Festin M., Carroli G., Qureshi Z., Souza J.P., Bergel E., Piaggio G., Goudar S.S., Yeh J., Armbruster D., Singata M., Pelaez-Crisologo C., Althabe F., Sekweyama P., Hofmeyr J., Stanton M.-E., Derman R., Elbourne D.
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) 2020 Comparison of different hypervariable regions of 16S rRNA for taxonomic profiling of vaginal microbiota using next-generation sequencing Archives of Microbiology Sirichoat A., Sankuntaw N., Engchanil C., Buppasiri P., Faksri K., Namwat W., Chantratita W., Lulitanond V.
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) 2020 Effects of elastic tape in pregnant women with low back pain: A randomized controlled trial Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation Chamnankrom M, Manimmanakorn N, Manimmanakorn A, Kongwattanakul K, Hamlin MJ.
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) 2020 Effects of Mefenamic Acid in Pain Control during Loop Electrical Excision Procedure:A Prospective Double-Blind Randomized Control Trial Asian Pacific Journal of Cancer Prevention Dabpookhiew P, Temtanakitpaisan A, Kietpeerakool C, Chumworathayi B, Aue-Aungkul A, Chareonpol FN, Jampathong N.
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) 2020 Knowledge and Attitude toward Human Papillomavirus Infection and Vaccination among Thai Women: A Nationwide Social Media Survey Asian Pacific Journal of Cancer Prevention Likitdee N., Kietpeerakool C., Chumworathayi B., Temtanakitpaisan A., Aue-Aungkul A., Nhokaew W., Jampathong N.
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) 2020 Knowledge, Attitudes, and Practices Regarding Cervical Cancer Screening among HIV-infected Women at Srinagarind Hospital: A Cross-Sectional Study Asian Pacific Journal of Cancer Prevention Songsiriphan A., Salang L., Somboonporn W., Eamudomkarn N., Nhokaew W., Kuchaisit C., Harnlakorn P.
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) 2020 Practice surveys: A way to gain insight into the variations of medical practice Journal of the Medical Association of Thailand Kietpeerakool C.
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) 2020 Prevalence and clinical associations with premature ovarian insufficiency, early menopause, and low ovarian reserve in systemic sclerosis Clinical Rheumatology Jutiviboonsuk A., Salang L., Eamudomkarn N., Mahakkanukrauh A., Suwannaroj S., Foocharoen C.
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) 2020 Progestogens or progestogen-releasing intrauterine systems for uterine fibroids (other than preoperative medical therapy) Cochrane database of systematic reviews Sangkomkamhang U.S., Lumbiganon P., Pattanittum P.
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) 2020 Re: Restrictive versus routine episiotomy among Southeast Asian term pregnancies: a multicentre randomised controlled trial Reply BJOG-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY Sangkomkamhang, Ussanee; Kietpeerakool, Chumnan; Jampathong, Nampet; Lumbiganon, Pisake
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) 2020 Successful conservative treatment for large cervical ectopic pregnancy Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology Buppasiri P., Salang L., Ahooja A., Kietpeerakool C.