Research Department

ภาควิชา ปี ชื่อผลงาน ตีพิมพ์ใน Authors
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 A comparison of the proportion of early stage cholangiocarcinoma found in an ultrasound-screening program compared to walk-in patients HPB Khuntikeo N., Koonmee S., Sa-Ngiamwibool P., Chamadol N., Laopaiboon V., Titapun A., Yongvanit P., Loilome W., Namwat N., Andrews R.H., Petney T.N., Thinkhamrop K., Chaichaya N., Tawarungruang C., Thuanman J., Thinkhamrop B.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Association between periductal fibrosis and bile duct dilatation among a population at high risk of cholangiocarcinoma: A cross-sectional study of cholangiocarcinoma screening in Northeast Thailand BMJ Open Chamadol N., Khuntikeo N., Thinkhamrop B., Thinkhamrop K., Suwannatrai A.T., Kelly M., Promthet S.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Average chest wall thickness at the point of needle decompression in Thai patients Journal of the Medical Association of Thailand Chanthawatthanarak S., Kamonsri P., Munkong W., Apiratwarakul K., Ienghong K., Bhudhisawasdi V.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Correlation between parental migration and outcomes of surgery in a child with a cleft lip and cleft palate Journal of the Medical Association of Thailand Sutummalit M., Luvira V., Pradubwong S., Luvira V., Chowchuen B.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Cost-Effectiveness Analysis of Direct-Acting Oral Anticoagulants for Stroke Prevention in Thai Patients with Non-Valvular Atrial Fibrillation and a High Risk of Bleeding PharmacoEconomics Rattanachotphanit T., Limwattananon C., Waleekhachonloet O., Limwattananon P., Sawanyawisuth K.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Crizotinib-Associated Renal Cysts in Anaplastic Lymphoma Kinase-Positive Lung Cancer Patients: A Single-Center Experience Urologia Internationalis Eiamprapaporn P., Mungwatthana N., Twinprai P., Sookprasert A., Chindaprasirt J., Ahooja A., Watthanaudomrot S., Sirithanaphol W.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Development clinical practice for nurses in breastfeeding promotion for infants with cleft lip and palate srinagarind hospital northeastern Thailand Journal of the Medical Association of Thailand Namchaitaharn S., Pradubwong S., Surit P., Chowchuen B.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Development of nursing practice guidelines for care of patients with cleft lip-palate at Srinagarind Hospital: Counselling Journal of the Medical Association of Thailand Pradubwong S., Pongpagatip S., Surit P., Chowchuen B.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 External Ventricular Drain Management Practices in Thailand: Results of the EPRACT Study World Neurosurgery Alunpipatthanachai B., Thirapattaraphan P., Fried H., Vavilala M.S., Lele A.V.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Factors associated with patient satisfaction in laparoscopic adrenalectomy Heliyon Wittayapairoch J., Punchai S., Jenwitheesuk K., Chotmongkol V., Sawanyawisuth K., Jenwitheesuk K.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Family care patterns of children with cleft lip/palate in northeast Thailand: A qualitative study Journal of the Medical Association of Thailand Luvira V., Sutummalit M., Pradubwong S., Luvira V., Chowchuen B.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Frailty syndrome in biliary tract cancer patients: Prevalence and associated factors Asian Pacific Journal of Cancer Prevention Limpawattana P., Wirasorn K., Sookprasert A., Sawanyawisuth K., Titapun A., Luvira V., Khuntikeo N., Chindaprasirt J.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Ginkgo biloba Extract (EGb761), Cholinesterase Inhibitors, and Memantine for the Treatment of Mild-to-Moderate Alzheimer’s Disease: A Network Meta-Analysis Drugs and Aging Thancharoen O., Limwattananon C., Waleekhachonloet O., Rattanachotphanit T., Limwattananon P., Limpawattana P.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Indocyanine green dye angiography as an adjunct to assess indeterminate burn wounds: A prospective, multicentered, triple-blinded study Journal of Trauma and Acute Care Surgery Wongkietkachorn A., Surakunprapha P., Winaikosol K., Waraasawapati S., Chaiwiriyakul S., Eua-Angkanakul K., Wongkietkachorn N., Punyavong P., Jenwitheesuk K., Chowchuen B.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Infantile cardiac hemangioma causing right ventricular inflow obstruction Asian Cardiovascular and Thoracic Annals Karunasumetta C., Wongbhuddha C., Sangkhamanon S., Mokarat B.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Intestinal organoids in infants and children Pediatric Surgery International Chusilp S., Li B., Lee D., Lee C., Vejchapipat P., Pierro A.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Laparoscopic Sleeve Gastrectomy in Heart Failure Patients with Left Ventricular Assist Device Obesity Surgery Punchai S., Nor Hanipah Z., Sharma G., Aminian A., Steckner K., Cywinski J., Young J.B., Brethauer S.A., Schauer P.R.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Neonatal gastric necrosis and perforation associated with impacted medication Journal of Pediatric Surgery Case Reports Thaiwatcharamas K., Phannua R., Chusilp S., Tanming P., Areemit S.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Normal nasal anthropometric values of pre-school age northeastern Thai children Journal of the Medical Association of Thailand Winaikosol K., Patthanapalakornskul J., Punyavong P., Jenwitheesuk K., Surakunprapha P., Chowchuen B.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Nose-lip morphology changes after using khon kaen university pre-surgical nasoalveolar molding device in complete unilateral cleft lip and palate patients by measuring the photographs Journal of the Medical Association of Thailand Thammapiwan A., Pisek P., Manosudprasit A., Chowchuen B., Manosudprasit M., Manosudprasit A.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Outcome of late extracardiac fontan completion in functional single ventricle patients Journal of the Medical Association of Thailand Karunasumetta C., Wongbhuddha C., Chanmeka T., Mitprachapranee C., Prathanee S.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Outcome of the project: Treatment and care for patients with cleft lip/palate in Republic of the Union of Myanmar Journal of the Medical Association of Thailand Pradubwong S., Punyavong P., Sinkueakoolkit A., Wittayapairoch P., Prakrankamanant D., Pongjanyakul S., Sittisomwong S., Pisek P., Manosudprasit A., Chobchuen R., Augsornwan D., Sroyhin W., Prathanee B., Chowchuen B.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Papillomatosis of the biliary tree and gallbladder: Successful treatment with repeated resection and liver transplant Experimental and Clinical Transplantation Luvira V., Pugkhem A., Bhudhisawasdi V., Uttaravichien T.-U., Sripanuskul A., Pongskul J., Pairojkul C.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Perioperative outcomes in elderly patients undergoing nephrectomy for renal cell carcinoma Research and Reports in Urology Sirithanaphol W., Pachirat K., Rompsaithong U., Kiatsopit P., Ungareevittaya P., Chindaprasirt J.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Periwound Challenges Improve Patient Satisfaction in Wound Care Plastic and Reconstructive Surgery Wongkietkachorn A., Surakunprapha P., Titapun A., Wongkietkachorn N., Wongkietkachorn S.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 PHACE syndrome: A review of clinical manifestation and management Journal of the Medical Association of Thailand Techasatian L., Uppala R., Panombualert S., Wichajarn K., Winaikosol K., Tanming P.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Predictive utility of neutrophil-to-lymphocyte ratio and platelet-to-lymphocyte ratio in intraductal papillary neoplasm of the bile duct Clinical and Experimental Hepatology Luvira V., Kamsa-Ard S., Pugkhem A., Luvira V., Srisuk T., Titapun A., Silsirivanit A., Wongkham S., Khuntikeo N., Pairojkul C., Bhudhisawasdi V.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Preschool age anthropometric evaluation of the nose after bilateral complete cleft lip repair Journal of Craniofacial Surgery Winaikosol K., Patthanapalakornskul J., Jenwitheesuk K., Punyavong P., Surakunprapha P., Chowchuen B.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Profiling of patients presenting with trigeminal neuralgia and outcomes of medical management in a tertiary care center Journal of the Medical Association of Thailand Sarideechaigul W., Kitkhuandee A., Siritapetawee M., Butda P., Jorns T.P.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Protective effects of vitamin D against injury in intestinal epithelium Pediatric Surgery International Lee C., Lau E., Chusilp S., Filler R., Li B., Zhu H., Yamoto M., Pierro A.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Quantitative Burn Depth Analysis Using Indocyanine Green Angiography Journal of Burn Care & Research Wongkietkachorn A., Surakunprapha P., Winaikosol K., Eua-Angkanakul K., Wongkietkachorn N., Punyavong P., Jenwitheesuk K., Chowchuen B., Wongkietkachorn S.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Remove Persistent Staining with a Callus Shaver PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY Wongkietkachorn A., Surakunprapha P., Luvira V., Wongkietkachorn N., Wongkietkachorn S.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Results of a Preventive Rebleeding Protocol in Patients with Ruptured Cerebral Aneurysm: A Retrospective Cohort Study Asian Journal of Neurosurgery Duangthongphon P, Souwong B, Munkong W, Kitkhuandee A.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Safe Zone for Infraorbital Nerve Block Plastic and reconstructive surgery Wongkietkachorn A., Surakunprapha P., Wongkietkachorn N., Wongkietkachorn S.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Single-dose botulinum toxin as adjunctive treatment for trigeminal neuralgia: A pilot study Journal of the Medical Association of Thailand Jorns T.P., Ieamsuwantada T., Puttakun P., Tiamkao S., Kitkhuandee A., Noisombut R.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Speech outcomes in children with cleft and palate: Srinagarind Hospital, Khon Kaen University, Thailand Journal of the Medical Association of Thailand Ooppanasak N., Makarabhirom K., Chowchuen B., Prathanee B.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Successful Conservative Treatment of an Elderly Patient with Corrosive Proctocolitis CASE REPORTS IN SURGERY Eurboonyanun, Chalerm; Ruangwannasak, Somchai; Eurboonyanun, Kulyada; Sripanuskul, Anan
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Supporting a Comprehensive Theory of Breast Fascial Anatomy Plastic and reconstructive surgery Wongkietkachorn A., Surakunprapha P., Rudtanatip T., Sakaew W., Vachirodom P., Wongkietkachorn N., Wongkietkachorn S.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Three-dimensional digital evaluation of maxillary arch changes after using nasoalveolar molding devices in unilateral complete cleft lip and palate patients Journal of the Medical Association of Thailand Chantadilok W., Pisek P., Manosudprasit A., Chowchuen B., Manosudprasit A., Manosudprasit M.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Treatment outcome of 4 to 7 years-old patients with cleft lip and cleft palate in surgery examination room Srinagarind hospital: Follow-up treatment Journal of the Medical Association of Thailand Pongpagatip S., Pradubwong S., Winaikosol K., Jenwitheesuk K., Surakunprapha P., Chowchuen B.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Treatment outcome of 4 to 7 years-old patients with cleft lip and cleft palate in Tawanchai Center, Srinagarind Hospital: Charge cost Journal of the Medical Association of Thailand Lekbunyasin O., Chantachume V., Pradubwong S., Chowchuen B.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Treatment outcome of 4 to 7 years-old patients with cleft lip and cleft palate in Tawanchai Center, Srinagarind Hospital: Trend of treatment Journal of the Medical Association of Thailand Chantachume V., Songsung C., Pradubwong S., Chowchuen B.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Treatment outcomes in four- To seven-year-old patients with cleft lip and cleft palate in Tawanchai Center, Srinagarind Hospital: Fistula incidence after cleft palate repair Journal of the Medical Association of Thailand Punyavong P., Pradubwong S., Winaikosol K., Jenwitheesuk K., Surakunprapha P., Chowchuen B.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Treatment outcomes of 4 to 7-year-old patients with cleft lip and cleft palate in Tawanchai center, Srinagarind hospital Journal of the Medical Association of Thailand Pradubwong S., Pongpagatip S., Winaikosol K., Jenwiteesuk K., Surakunprapha P., Chowchuen B.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Treatment outcomes of transperitoneal laparoscopic adrenalectomy in patients with functional adrenal gland tumors World Journal of Endocrine Surgery Jenwitheesuk K., Jenwitheesuk K., Punchai S., Wittayapairoch J.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Use of a Motorlance to Deliver Emergency Medical Services; a Prospective Cross Sectional Study ARCHIVES OF ACADEMIC EMERGENCY MEDICINE Apiratwarakul, Korakot; Ienghong, Kamonwon; Mitsungnern, Thapanawong; Kotruchin, Praew; Phungoen, Pariwat; Bhudhisawasdi, Vajarabhongsa
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Using "1-2-3 Rule" for Locating the Internal Mammary Vessels in Smaller Size Population Plastic and reconstructive surgery Wongkietkachorn A., Surakunprapha P., Sakaew W., Rudtanatip T., Wongkietkachorn N., Wongkietkachorn S.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Ventricular fibrillation after aortic cross-clamp removal in patients undergoing heart valve surgery: HTK solution vs. Blood cardioplegia Journal of the Medical Association of Thailand Rimphanitchayakit J., Chanmayka T., Wongbuddha C., Karunasumetta C., Prathanee S., Kuptarnond C.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Which treatment modality is the best for advanced buccal mucosa cancer? Journal of the Medical Association of Thailand Jenwitheesuk K., Surakunprapha P., Chowchuen B., Winaikosol K., Punyavong P., Sawanyawisuth K.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Comment on 'Skin Graft Fixation Using Adhesive Hydrofiber Foam (Adhesive Aquacel Foam)' Annals of plastic surgery Wongkietkachorn A., Surakunprapha P., Wongkietkachorn N., Wongkietkachorn S.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 AuNPs-LISA, an efficient detection assay for Opisthorchis viverrini (Ov) antigen in urine Talanta Taron W, Jamnongkan W, Techasen A, Phetcharaburanin J, Namwat N, Sithithaworn P, Khuntikeo N, Mukdasai S, Sayasone S, Loilome W, Ngeontae W.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Bayesian spatial analysis of cholangiocarcinoma in Northeast Thailand Scientific Reports Suwannatrai A.T., Thinkhamrop K., Clements A.C.A., Kelly M., Suwannatrai K., Thinkhamrop B., Khuntikeo N., Gray D.J., Wangdi K.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Characterisation of the Serum Metabolic Signature of Cholangiocarcinoma in a United Kingdom Cohort Journal of Clinical and Experimental Hepatology Alsaleh M., Leftley Z., Barbera T.A., Koomson L.K., Zabron A., Crossey M.M.E., Reeves H.L., Cramp M., Ryder S., Greer S., Prince M., Sithithaworn P., Shariff M., Khuntikeo N., Loilome W., Yongvanit P., Shen Y.-L., Cox I.J., Williams R., Wadsworth C.A., Holmes E., Nash K., Taylor-Robinson S.D.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Characterisation of the Urinary Metabolic Profile of Liver Fluke-Associated Cholangiocarcinoma Journal of Clinical and Experimental Hepatology Alsaleh M., Sithithaworn P., Khuntikeo N., Loilome W., Yongvanit P., Chamadol N., Hughes T., O'Connor T., Andrews R.H., Holmes E., Taylor-Robinson S.D.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Cholangiocarcinoma trends, incidence, and relative survival in Khon Kaen, Thailand from 1989 through 2013: A population-based cancer registry study Journal of Epidemiology Kamsaard S., Luvira V., Suwanrungruang K., Kamsa-Ard S., Luvira V., Santong C., Srisuk T., Pugkhem A., Bhudhisawasdi V., Pairojkul C.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Cholangiocarcinoma: A guide for the nonspecialist International Journal of General Medicine Alsaleh M., Leftley Z., Barbera T.A., Sithithaworn P., Khuntikeo N., Loilome W., Yongvanit P., Cox I.J., Chamodol N., Syms R.R.A., Andrews R.H., Taylor-Robinson S.D.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Comparing the performance of urine and copro-antigen detection in evaluating opisthorchis viverrini infection in communities with different transmission levels in Northeast Thailand PLoS Neglected Tropical Diseases Worasith C., Wangboon C., Duenngai K., Kiatsopit N., Kopolrat K., Techasen A., Sithithaworn J., Khuntikeo N., Loilome W., Namwat N., Yongvanit P., Carlton E.J., Sithithaworn P.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Discovery and Qualification of Serum Protein Biomarker Candidates for Cholangiocarcinoma Diagnosis Journal of Proteome Research Duangkumpha K., Stoll T., Phetcharaburanin J., Yongvanit P., Thanan R., Techasen A., Namwat N., Khuntikeo N., Chamadol N., Roytrakul S., Mulvenna J., Mohamed A., Shah A.K., Hill M.M., Loilome W.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Discovery of serotransferrin glycoforms: Novel markers for diagnosis of liver periductal fibrosis and prediction of cholangiocarcinoma Biomolecules Jamnongkan W., Lebrilla C.B., Barboza M., Techasen A., Loilome W., Sithithaworn P., Khuntikeo N., Pairojkul C., Chamadol N., Thanan R., Yongvanit P.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Electrocautery on sleeve gastrectomy staple line: A histological study on extracted specimens Journal of the Medical Association of Thailand Wittayapairoch J., Sangkhamanon S., Boonyagard N., Tanomphetsanga R., Tangpanitandee K., Techagumpuch A., Udomsawaengsup S.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Establishment of Highly Transplantable Cholangiocarcinoma Cell Lines from a Patient-Derived Xenograft Mouse Model CELLS Vaeteewoottacharn, Kulthida; Pairojkul, Chawalit; Kariya, Ryusho; Muisuk, Kanha; Imtawil, Kanokwan; Chamgramol, Yaovalux; Bhudhisawasdi, Vajarabhongsa; Khuntikeo, Narong; Pugkhem, Ake; Saeseow, O-Tur; Silsirivanit, Atit; Wongkham, Chaisiri; Wongkham, Sopit; Okada, Seiji
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Evaluation of a short term effect of praziquantel treatment in opisthorchiasis-induced hepatobiliary inflammation by urinary 8-oxodG Acta Tropica Wangboon C., Worasith C., Thanan R., Eamudomkarn C., Techasen A., Sithithaworn J., Loilome W., Chamadol N., Pinlaor S., Jumnainsong A., Yongvanit P., Khuntikeo N., Bethony J.M., Sithithaworn P.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Evaluation of the Effects of Cheiloplasty on Maxillary Arch in UCLP Infants Using Three-Dimensional Digital Models Cleft Palate-Craniofacial Journal Kongprasert T., Winaikosol K., Pisek A., Manosudprasit A., Manosudprasit A., Wangsrimongkol B., Pisek P.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Human breast milk exosomes attenuate intestinal damage Pediatric Surgery International Miyake H., Lee C., Chusilp S., Bhalla M., Li B., Pitino M., Seo S., O’Connor D.L., Pierro A.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Improvement in interpretation of indocyanine green angiography Journal of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery Wongkietkachorn A, Surakunprapha P, Jenwitheesuk K, Winaikosol K, Punyavong P, Chowchuen B, Wongkietkachorn N, Wongkietkachorn S.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 In vitro and molecular chemosensitivity in human cholangiocarcinoma tissues PLoS ONE Suksawat M., Klanrit P., Phetcharaburanin J., Namwat N., Khuntikeo N., Titapun A., Jarearnrat A., Sa-Ngiamwibool P., Techasen A., Loilome W.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Mass Spectrometry: A Guide for the Clinician Journal of Clinical and Experimental Hepatology Alsaleh M., Barbera T.A., Andrews R.H., Sithithaworn P., Khuntikeo N., Loilome W., Yongvanit P., Cox I.J., Syms R.R.A., Holmes E., Taylor-Robinson S.D.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 PRIMA-1MET induces cellular senescence and apoptotic cell death in cholangiocarcinoma cells Cancer Genomics & Proteomics Piyawajanusorn C., Kittirat Y., Sa-Ngiamwibool P., Titapun A., Loilome W., Namwat N.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Repeated praziquantel treatment and Opisthorchis viverrini infection: a population-based cross-sectional study in northeast Thailand Infectious Diseases of Poverty Thinkhamrop K., Khuntikeo N., Sithithaworn P., Thinkhamrop W., Wangdi K., Kelly M.J., Suwannatrai A.T., Gray D.J.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Roles of zinc finger protein 423 in proliferation and invasion of cholangiocarcinoma through oxidative stress Biomolecules Chaiprasert T., Armartmuntree N., Techasen A., Sakonsinsiri C., Pinlaor S., Ungarreevittaya P., Khuntikeo N., Namwat N., Thanan R.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Serum apurinic/apyrimidinic endodeoxyribonuclease 1 (APEX1) level as a potential biomarker of cholangiocarcinoma Biomolecules Tummanatsakun D., Proungvitaya T., Roytrakul S., Limpaiboon T., Wongkham S., Wongkham C., Silsirivanit A., Somintara O., Sangkhamanon S., Proungvitaya S.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Serum coiled-coil domain containing 25 protein as a potential screening/diagnostic biomarker for cholangiocarcinoma Oncology Letters Chanakankun R, Proungvitaya T, Chua-On D, Limpaiboon T, Roytrakul S, Jusakul A, Titapun A, Jarearnrat A, Proungvitaya S.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Serum pyruvate dehydrogenase kinase as a prognostic marker for cholangiocarcinoma Oncology Letters Sanmai S., Proungvitaya T., Limpaiboon T., Chua-On D., Seubwai W., Roytrakul S., Wongkham S., Wongkham C., Somintara O., Sangkhamanon S., Proungvitaya S.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Surgical management of intracardiac extension leiomyoma: A case report and review literature Journal of the Medical Association of Thailand Karunasumetta C., Wongbhuddha C., Chanmayka T., Mitprachapranee C., Prathanee S., Tantisirin C.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2019 Urine proteomics study reveals potential biomarkers for the differential diagnosis of cholangiocarcinoma and periductal fibrosis PLoS ONE Duangkumpha K., Stoll T., Phetcharaburanin J., Yongvanit P., Thanan R., Techasen A., Namwat N., Khuntikeo N., Chamadol N., Roytrakul S., Mulvenna J., Mohamed A., Shah A.K., Hill M.M., Loilome W.