Research Department

ภาควิชา ปี ชื่อผลงาน ตีพิมพ์ใน Authors
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2018 A prospective randomized, controlled, double-blind trial of the efficacy using centella cream for scar improvement Evidence-based Complementary and Alternative Medicine Jenwitheesuk K., Rojsanga P., Chowchuen B., Surakunprapha P.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2018 Accuracy of computerised tomography scan for the diagnosis of lymph node metastasis in cholangiocarcinoma Journal of Clinical and Diagnostic Research Songthamwat M., Chamadol N., Khuntikeo N., Thinkhamrop J., Koonmee S., Chaichaya N., Thinkhamrop B.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2018 Analysis of a school-based health education model to prevent opisthorchiasis and cholangiocarcinoma in primary school children in northeast Thailand. Global health promotion Laithavewat, L, Grundy-Warr, C, Khuntikeo, N, Andrews, RH, Petney, TN, Yongvanit, P, Banchonhattakit, P, Sithithaworn, P
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2018 Association between repeated praziquantel treatment and papillary, and intrahepatic cholangiocarcinoma Annals of Hepatology Luvira V., Kamsa-Ard S., Kamsa-Ard S., Luvira V., Srisuk T., Pugkhem A., Pairojkul C., Bhudhisawasdi V.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2018 Bariatric Surgery in Patients on Chronic Anticoagulation Therapy Obesity Surgery Sharma, G, Hanipah, ZN, Aminian, A, Punchai, S, Bucak, E, Schauer, PR, Brethauer, SA
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2018 Bariatric Surgery in Patients with Cirrhosis and Portal Hypertension Obesity Surgery Hanipah Z.N., Punchai S., McCullough A., Dasarathy S., Brethauer S.A., Aminian A., Schauer P.R.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2018 Bariatric surgery in patients with pulmonary hypertension Surgery for Obesity and Related Diseases Hanipah Z.N., Mulcahy M.J., Sharma G., Punchai S., Steckner K., Dweik R., Aminian A., Schauer P.R., Brethauer S.A.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2018 Breast Cancer Incidence Trends and Projections in Northeastern Thailand Journal of epidemiology Virani S., Chindaprasirt J., Wirasorn K., Sookprasert A., Somintara O., Vachirodom D., Koonmee S., Srinakarin J., Kamsa-Ard S., Suwanrungruang K., Rozek L.S., Sriplung H., Wiangnon S.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2018 Clinical factors predictive of gb adenoma/carcinoma in patients with gb polyps Journal of the Medical Association of Thailand Ungarreevittaya P., Thammaroj J., Jenwitheesuk K.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2018 Clinical features of symptomatic hypoglycemia observed after bariatric surgery Surgery for Obesity and Related Diseases Nor Hanipah Z., Punchai S., Birriel T.J., Lansang M.C., Kashyap S.R., Brethauer S.A., Schauer P.R., Aminian A.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2018 Comparative outcomes of bariatric surgery in patients with impaired mobility and ambulatory population Obesity Surgery Sharma G., Nor-Hanipah Z., Haskins I.N., Punchai S., Strong A.T., Tu C., Rodriguez J.H., Schauer P.R., Kroh M.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2018 Current perspectives on opisthorchiasis control and cholangiocarcinoma detection in Southeast Asia Frontiers in Medicine Khuntikeo N., Titapun A., Loilome W., Yongvanit P., Thinkhamrop B., Chamadol N., Boonmars T., Nethanomsak T., Andrews R.H., Petney T.N., Sithithaworn P.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2018 Decreased argininosuccinate synthetase expression in thai patients with cholangiocarcinoma and the effects of adi-peg20 treatment in cca cell lines Oncology Letters Roeksomtawin S., Navasumrit P., Waraprasit S., Parnlob V., Sricharunrat T., Bhudhisawasdi V., Savaraj N., Ruchirawat M.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2018 Development of De Novo Diabetes in Long-Term Follow-up After Bariatric Surgery Obesity Surgery Nor Hanipah Z., Punchai S., Brethauer S.A., Schauer P.R., Aminian A.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2018 Easy Wound Bed Preparation by Polyacrylate Pad with Silver Matrix and Curettage PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY-GLOBAL OPEN Wongkietkachorn, Apinut; Surakunprapha, Palakorn; Theeragul, Suapa
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2018 Echocardiographic Features in Bartonella Endocarditis: A Case Series CARDIOLOGY RESEARCH Pachirat, Orathai; Prathanee, Sompop; Watt, George
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2018 Effects of Intraoperative Dexamethasone and Ondansetron on Postoperative Nausea and Vomiting in Microvascular Decompression Surgery: A Randomized Controlled Study Anesthesiology Research and Practice Thongrong C., Chullabodhi P., Kasemsiri P., Kitkhuandee A., Plailaharn N., Sabangban L., Jimarsa T.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2018 Efficacy of Adjunctive Hyperbaric Oxygen Therapy in Osteoradionecrosis BioResearch Open Access Jenwitheesuk K., Mahakkanukrauh A., Punjaruk W., Jenwitheesuk K., Chowchuen B., Jinaporntham S., Uraiwan K., Limrattanapimpa P.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2018 Elevated levels of urinary 8-oxodG correlate with persistent periductal fibrosis after praziquantel treatment in chronic opisthorchiasis American Journal of Tropical Medicine and Hygiene Wangboon C., Yongvanit P., Loilome W., Thanan R., Worasith C., Eamudomkarn C., Chamadol N., Mairiang E., Sithithaworn J., Saichua P., Sripa B., Khuntikeo N., Bethony J.M., Sithithaworn P.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2018 Evaluation of a short term effect of praziquantel treatment in opisthorchiasis-induced hepatobiliary inflammation by urinary 8-oxodG. Acta tropica Wangboon, C, Worasith, C, Thanan, R, Eamudomkarn, C, Techasen, A, Sithithaworn, J, Loilome, W, Chamadol, N, Pinlaor, S, Jumnainsong, A, Yongvanit, P, Khuntikeo, N, Bethony, JM, Sithithaworn, P
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2018 Formative evaluation and learning achievement in epidemiology for preclinical medical students Indian Journal of Community Medicine Luvira V., Bumrerraj S., Srisaenpang S.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2018 FOXM1 modulates 5-fluorouracil sensitivity in cholangiocarcinoma through thymidylate synthase (TYMS): implications of FOXM1โ€“TYMS axis uncoupling in 5-FU resistance Cell Death and Disease Intuyod K., Saavedra-Garcรญa P., Zona S., Lai C.-F., Jiramongkol Y., Vaeteewoottacharn K., Pairojkul C., Yao S., Yong J.-S., Trakansuebkul S., Waraasawapati S., Luvira V., Wongkham S., Pinlaor S., Lam E.W.-F.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2018 Gender and Population Variation in Craniometry and Freehand Pass Ventriculostomy World Neurosurgery Techataweewan N., Dudzik B., Kitkhuandee A., Duangthongphon P., Tayles N.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2018 Impact of Early Postbariatric Surgery Acute Kidney Injury on Long-Term Renal Function Obesity Surgery Nor Hanipah Z., Punchai S., Augustin T., Brethauer S.A., Schauer P.R., Aminian A.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2018 Inhibition of endothelial nitric oxide synthase in cholangiocarcinoma cell lines โ€“ a new strategy for therapy FEBS Open Bio Suksawat M., Techasen A., Namwat N., Boonsong T., Titapun A., Ungarreevittaya P., Yongvanit P., Loilome W.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2018 Inhibitory effect of nvp-bkm120 on cholangiocarcinoma cell growth Oncology Letters Padthaisong S., Dokduang H., Yothaisong S., Techasen A., Namwat N., Yongvanit P., Khuntikeo N., Titapun A., Sangkhamanon S., Loilome W.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2018 Knee reconstruction using a distally based anterolateral thigh flap: An anatomical cadaveric study Journal of Wound Care Jenwitheesuk K., Sukprasert P., Winaikosol K., Jantajang N.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2018 Outcomes after postoperative amino acid supplementation in patients undergoing elective upper and lower gastrointestinal tract surgery: Randomized controlled trial Journal of the Medical Association of Thailand Eurboonyanun C., Sripanaskul A., Ruangwannasak S., Sathitkarnmanee E., Srisuk T., Aphinives P., Posri S.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2018 Potential role of HIF-1-responsive microRNA210/HIF3 axis on gemcitabine resistance in cholangiocarcinoma cells PLoS ONE Silakit R., Kitirat Y., Thongchot S., Loilome W., Techasen A., Ungarreevittaya P., Khuntikeo N., Yongvanit P., Yang J.H., Kim N.H., Yook J.I., Namwat N.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2018 Preoperative MRI evaluation of meningioma consistency: A focus on detailed architectures CLINICAL NEUROLOGY AND NEUROSURGERY Phuttharak, W, Boonrod, A, Thammaroj, J, Kitkhuandee, A, Waraasawapati, S
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2018 Prevalence and factors associated with memory disturbance and dementia after acute ischemic stroke Neurology International Surawan J., Sirithanawutichai T., Areemit S., Tiamkao S., Saensak S.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2018 Progranulin modulates cholangiocarcinoma cell proliferation, apoptosis, and motility via the PI3K/pAkt pathway OncoTargets and Therapy Daya M., Loilome W., Techasen A., Thanee M., Sa-Ngiamwibool P., Titapun A., Yongvanit P., Namwat N.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2018 Proteomics detection of S100A6 in tumor tissue interstitial fluid and evaluation of its potential as a biomarker of cholangiocarcinoma Tumor Biology Onsurathum S., Haonon O., Pinlaor P., Pairojkul C., Khuntikeo N., Thanan R., Roytrakul S., Pinlaor S.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2018 Removal of Gastric Band Does Not Always Lead to Significant Weight Gain BARIATRIC SURGICAL PRACTICE AND PATIENT CARE Hanipah, Zubaidah Nor; Punchai, Suriya; Antoine, Heath J.; Brethauer, Stacy A.; Schauer, Philip R.; Aminian, Ali
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2018 Risk factors for cholangiocarcinoma in Thailand: A systematic review and meta-analysis Asian Pacific Journal of Cancer Prevention Kamsa-Ard S., Kamsa-Ard S., Luvira V., Suwanrungruang K., Vatanasapt P., Wiangnon S.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2018 Sandwich EVAR occludes Celiac and Superior Mesenteric Artery for Infected Suprarenal Abdominal Aortic Aneurysm Treatment. Case reports in vascular medicine Prasertcharoensuk, S, Wongkonkitsin, N, Tunmit, P, Theeragul, SA, Ahooja, A
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2018 Suppression of 14-3-3 zeta in cholangiocarcinoma cells inhibits proliferation through attenuated Akt activity, enhancing chemosensitivity to gemcitabine Oncology Letters Kittirat Y., Techasen A., Thongchot S., Loilome W., Thanan R., Yongvanit P., Sungkhamanon S., Titapun A., Khuntikeo N., Namwat N.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2018 Survival of d1 versus d2 gastrectomy for patients with gastric cancer in srinagarind hospital Journal of the Medical Association of Thailand Sathitkarnmanee E., Sathitkarnmanee T., Vajanopath V.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2018 Targeting Reflux-Free Veins with a Vein Visualizer to Identify the Ideal Recipient Vein Preoperatively for Optimal Lymphaticovenous Anastomosis in Treating Lymphedema Plastic and reconstructive surgery Wongkietkachorn A., Surakunprapha P., Winaikosol K., Wongkietkachorn N., Eua-Angkanakul K., Punyavong P., Jenwitheesuk K., Chowchuen B.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2018 The impact of skeletal muscle mass on survival outcome in biliary tract cancer patients PLoS ONE Limpawattana P., Theerakulpisut D., Wirasorn K., Sookprasert A., Khuntikeo N., Chindaprasirt J.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2018 The Importance of CYP19A1 in Estrogen Receptor-Positive Cholangiocarcinoma Hormones and Cancer Kaewlert W., Sakonsinsiri C., Namwat N., Sawanyawisuth K., Ungarreevittaya P., Khuntikeo N., Armartmuntree N., Thanan R.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2018 The microRNA-15a-PAI-2 axis in cholangiocarcinoma-associated fibroblasts promotes migration of cancer cells Molecular Cancer Utaijaratrasmi P., Vaeteewoottacharn K., Tsunematsu T., Jamjantra P., Wongkham S., Pairojkul C., Khuntikeo N., Ishimaru N., Sirivatanauksorn Y., Pongpaibul A., Thuwajit P., Thuwajit C., Kudo Y.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2018 The Outcome of Bariatric Surgery in Patients Aged 75ย years and Older Obesity Surgery Nor Hanipah Z., Punchai S., Karas L.A., Szomstein S., Rosenthal R.J., Brethauer S.A., Aminian A., Schauer P.R.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2018 The Socioeconomic Burden of Cholangiocarcinoma Associated With Opisthorchis viverrini Sensu Lato Infection in Northeast Thailand: A Preliminary Analysis Advances in Parasitology Khuntikeo N., Thinkhamrop B., Bundhamcharoen K., Andrews R.H., Grundy-Warr C., Yongvanit P., Loilome W., Chamadol N., Kosuwan W., Sithithaworn P., Petney T.N.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2018 Validation of open-heart intraoperative risk score to predict a prolonged intensive care unit stay for adult patients undergoing cardiac surgery with cardiopulmonary bypass Therapeutics and Clinical Risk Management Tribuddharat S., Sathitkarnmanee T., Ngamsaengsirisup K., Wongbuddha C.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2018 What factors impact the treatment outcomes of laparoscopic adrenalectomy in patients with functioning adrenal gland tumors? International Journal of Surgery Open Jenwitheesuk K., Jenwitheesuk K., Punchai S., Wittayapairoch J., Sawanyawisuth K.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2018 Zileuton suppresses cholangiocarcinoma cell proliferation and migration through inhibition of the akt signaling pathway OncoTargets and Therapy Khophai S., Thanee M., Techasen A., Namwat N., Klanrit P., Titapun A., Jarearnrat A., Sa-Ngiamwibool P., Loilome W.