Research Department

ภาควิชา ปี ชื่อผลงาน ตีพิมพ์ใน Authors
กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) 2019 A comparison of preferences of elderly patients for end-of-life period and their relatives' perceptions in Thailand Archives of Gerontology and Geriatrics Srinonprasert V., Manjavong M., Limpawattana P., Chotmongkol V., Pairojkul S., Chindaprasirt J., Yongrattanakit K., Kaiyakit S., Juntararuangtong T., Kuichanuan T.
กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) 2019 A Longitudinal Study of Behavioral Risk, Adherence, and Virologic Control in Adolescents Living with HIV in Asia JAIDS-JOURNAL OF ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROMES Ross J.L., Teeraananchai S., Lumbiganon P., Hansudewechakul R., Chokephaibulkit K., Khanh T.H., Van Nguyen L., Mohamed T.A.J., Yusoff N.K.N., Fong M.S., Prasitsuebsai W., Sohn A.H., Kerr S.J.
กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) 2019 Assessment of small airway function and reversibility in symptom-controlled asthma in pediatric patients Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology Uppala R., Kaenpugdee P., Srisutthikamol S., Teeratakulpisarn J.
กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) 2019 Childhood cancer incidence and survival in Thailand: A comprehensive population-based registry analysis, 1990–2011 PEDIATRIC BLOOD & CANCER Bidwell S.S., Peterson C.C., Demanelis K., Zarins K.R., Meza R., Sriplung H., Wiangnon S., Chotsampancharoen T., Chitapanarux I., Pongnikorn D., Daoprasert K., Suwanrungruang K., Chansaard W., Rozek L.S.
กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) 2019 Comparison of Thai older patients' wishes and nurses' perceptions regarding end-of-life care NURSING ETHICS Manjavong, Manchumad; Srinonprasert, Varalak; Limpawattana, Panita; Chindaprasirt, Jarin; Pairojkul, Srivieng; Kuichanuan, Thunchanok; Kaiyakit, Sawadee; Juntararuangtong, Thitikorn; Yongrattanakit, Kongpob; Pimporm, Jiraporn; Thongkoo, Jinda
กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) 2019 Determinants of Viral Resuppression or Persistent Virologic Failure After Initial Failure With Second-Line Antiretroviral Treatment Among Asian Children and Adolescents With HIV Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society Teeraananchai S, Kerr SJ, Gandhi M, Do VC, Van Nguyen L, Tran DNH, Kosalaraksa P, Singtoroj T, Thammajaruk N, Jupimai T, Sohn AH; TASER Pediatrics Study..
กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) 2019 Diaper dermatitis: A survey of risk factors in Thai children aged under 24 months BMC Dermatology Sukhneewat C., Chaiyarit J., Techasatian L.
กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) 2019 Disease- and Treatment-related Morbidity in Adolescents with Perinatal HIV Infection in Asia Pediatric Infectious Disease Journal Bartlett A.W., Mohamed T.J., Sudjaritruk T., Kurniati N., Nallusamy R., Hansudewechakul R., Ly P.S., Truong K.H., Lumbiganon P., Puthanakit T., Chokephaibulkit K., Nguyen L.V., Do V.C., Kumarasamy N., Nik Yusoff N.K., Fong M.S., Wati D.K., Sohn A.H., Kariminia A.
กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) 2019 Dual Analysis of Loss to Follow-up for Perinatally HIV-Infected Adolescents Receiving Combination Antiretroviral Therapy in Asia JAIDS-JOURNAL OF ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROMES Bartlett A.W., Lumbiganon P., Jamal Mohamed T.A., Lapphra K., Muktiarti D., Du Q.T., Hansudewechakul R., Ly P.S., Truong K.H., Van Nguyen L., Puthanakit T., Sudjaritruk T., Chokephaibulkit K., Do V.C., Kumarasamy N., Nik Yusoff N.K., Kurniati N., Fong M.S., Wati D.K., Nallusamy R., Sohn A.H., Kariminia A., TREAT Asia Pediatric HIV Observational Database of IeDEA Asia-Pacific
กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) 2019 Early and Late Virologic Failure after Virologic Suppression in HIV-Infected Asian Children and Adolescents JAIDS-JOURNAL OF ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROMES Mu W., Bartlett A.W., Bunupuradah T., Chokephaibulkit K., Kumarasamy N., Ly P.S., Hansudewechakul R., Nguyen L.V., Lumbiganon P., Sudjaritruk T., Mohamed T.A.J., Yusoff N.K.N., Truong K.H., Do V.C., Fong M.S., Nallusamy R., Kurniati N., Wati D.K., Sohn A.H., Kariminia A., Zhang F.
กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) 2019 Early-Onset Neonatal Sepsis and Antibiotic Use in Northeast Thailand American Journal of Perinatology Kiatchoosakun P., Jirapradittha J., Sirikarn P., Laopaiboon M., Pattanittum P., Chandrakachorn W., Srirojana S., Jeffery H., Green S., Lumbiganon P.
กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) 2019 Elevated random luteinizing hormone is an unreliable indicator for pubertal suppression in girls treated with monthly leuprolide for idiopathic central precocious puberty Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology Wiromrat P., Panamonta O.
กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) 2019 Emotional and behavioral resilience among children with perinatally acquired HIV in Thailand and Cambodia AIDS Malee K.M., Kerr S., Paul R., Puthanakit T., Thongpibul K., Kosalaraksa P., Ounchanum P., Kanjanavanit S., Aurpibul L., Ngampiyaskul C., Luesomboon W., Wongsawat J., Vonthanak S., Ly P.S., Chettra K., Suwanlerk T., Sophonphan J., Valcour V., Ananworanich J., Mellins C.A., PREDICT Resilience study
กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) 2019 Glucose tolerance test and pharmacokinetic study of kaempferia parviflora extract in healthy subjects Nutrients Sripanidkulchai B., Mekjaruskul C., Areemit R., Cheawchanwattana A., Sithithaworn J.
กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) 2019 Impact of the frequency of plasma viral load monitoring on treatment outcomes among children with perinatally acquired HIV Journal of the International AIDS Society Sudjaritruk T., Boettiger D.C., Nguyen L.V., Mohamed T.J., Wati D.K., Bunupuradah T., Hansudewechakul R., Ly P.S., Lumbiganon P., Nallusamy R.A., Fong M.S., Chokephaibulkit K., Nik Yusoff N.K., Truong K.H., Do V.C., Sohn A.H., Sirisanthana V., Tucker J., Kumarasamy N., Chandrasekaran E., Vedaswari D., Ramajaya I.B., Kurniati N., Muktiarti D., Lim M., Daut F., Mohamad P., Drawis M.R., Chan K.C., Aurpibul L., Hansudewechakul R., Ounchanum P., Denjanta S., Kongphonoi A., Kosalaraksa P., Tharnprisan P., Udomphanit T., Jourdain G., Puthanakit T., Anugulruengkit S., Jantarabenjakul W., Nadsasarn R., Lapphra K., Phongsamart W., Sricharoenchai S., Du Q.T., Nguyen C.H., Ha T.M., An V.T., Khu D.T.K., Pham A.N., Nguyen L.T., Le O.N., Chi H., Ross J.L., Suwanlerk T., Law M.G., Kariminia A., the TREAT Asia Pediatric HIV Observational Database of IeDEA Asia-Pacific
กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) 2019 Increased Risk of Executive Function and Emotional Behavioral Problems Among Virologically Well-Controlled Perinatally HIV-Infected Adolescents in Thailand and Cambodia JAIDS-JOURNAL OF ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROMES Kerr S.J., Puthanakit T., Malee K.M., Thongpibul K., Ly P.S., Sophonphan J., Suwanlerk T., Kosalaraksa P., Ounchanum P., Aurpibul L., Kanjanavanit S., Ngampiyaskul C., Chettra K., Robbins R., Paul R., Ananworanich J., Mellins C.A.
กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) 2019 Machine learning classification of neurocognitive performance in children with perinatal HIV initiating de novo antiretroviral therapy AIDS Paul RH, Cho KS, Belden AC, Mellins CA, Malee KM, Robbins RN, Salminen LE, Kerr SJ, Adhikari B, Garcia-Egan PM, Sophonphan J, Aurpibul L, Thongpibul K, Kosalaraksa P, Kanjanavanit S, Ngampiyaskul C, Wongsawat J, Vonthanak S, Suwanlerk T, Valcour VG, Preston-Campbell RN, Bolzenious JD, et al.
กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) 2019 Mapping abnormal subcortical neurodevelopment in a cohort of Thai children with HIV NeuroImage Wade B.S.C., Valcour V.G., Puthanakit T., Saremi A., Gutman B.A., Nir T.M., Watson C., Aurpibul L., Kosalaraksa P., Ounchanum P., Kerr S., Dumrongpisutikul N., Visrutaratna P., Srinakarin J., Pothisri M., Narr K.L., Thompson P.M., Ananworanich J., Paul R.H., Jahanshad N., on behalf of the PREDICT and Resilience Study Groups
กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) 2019 Maternal characteristics and causes associated with refractory postpartum haemorrhage after vaginal birth: a secondary analysis of the WHO CHAMPION trial data BJOG Widmer M, Piaggio G, Hofmeyr GJ, Carroli G, Coomarasamy A, Gallos I, Goudar S, Gรผlmezoglu AM, Lin Lin S, Lumbiganon P, Mugerwa K, Owa O, Qureshi Z, Althabe F.
กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) 2019 Nasolabial anthropometry of Thai neonates and 4-month-old infants at Srinagarind Hospital, Khon Kaen University Journal of the Medical Association of Thailand Sirisrisudakul P., Manosudprasit M., Manosudprasit A., Kiatchoosakun P., Pisek P., Manosudprasit A.
กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) 2019 Neonatal Birthmarks: A Prospective Survey in 1000 Neonates Glob Pediatr Health Techasatian L, Sanaphay V, Paopongsawan P, Schachner LA.
กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) 2019 Nonalcoholic fatty liver disease and hepatic fibrosis among perinatally HIV-monoinfected Asian adolescents receiving antiretroviral therapy PLoS ONE Sudjaritruk T., Bunupuradah T., Aurpibul L., Kosalaraksa P., Kurniati N., Sophonphan J., Trinavarat P., Visrutaratna P., Srinakarin J., Chaijitraruch N., Puthanakit T., NAFLD Study Group
กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) 2019 Peritransition Outcomes of Southeast Asian Adolescents and Young Adults With HIV Transferring From Pediatric to Adult Care Journal of Adolescent Health Sohn AH, Chokephaibulkit K, Lumbiganon P, Hansudewechakul R, Gani YM, Van Nguyen L, Mohamed TJ, Teeraananchai S, Sethaputra C, Singtoroj T, Ananworanich J, Reiss P, Kerr SJ.
กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) 2019 PHACE syndrome: A review of clinical manifestation and management Journal of the Medical Association of Thailand Techasatian L., Uppala R., Panombualert S., Wichajarn K., Winaikosol K., Tanming P.
กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) 2019 Practical considerations of nebulized corticosteroid in children with acute asthmatic exacerbation: A consensus Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology Direkwattanachai C, Aksilp C, Chatchatee P, Jirapongsananuruk O, Kamalaporn H, Kamchaisatian W, Lochindarat S, Ngamtrakulpanit L, Poachanukoon O, Trakultivakorn M, Teeratakulpisarn J, Udomittipong K, Vangveeravong M, Deerojanawong J.
กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) 2019 Presentation of Compound Heterozygous Hemoglobin Constant Spring and Hemoglobin Pakse in Neonates JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY ONCOLOGY Komvilaisak P., Jetsrisuparb A., Fucharoen G., Komwilaisak R., Jirapradittha J., Kiatchoosakun P.
กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) 2019 Thai medical students' attitudes regarding what constitutes a "good death": A multi-center study BMC Medical Education Limpawattana P., Srinonprasert V., Manjavong M., Pairojkul S., Chindaprasirt J., Kaiyakit S., Juntararuangtong T., Yongrattanakit K., Kuichanuan T.
กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) 2019 The effects of transcranial direct current stimulation on metabolite changes at the thalamus in neuropathic pain after spinal cord injury: A pilot study Journal of the Medical Association of Thailand Auvichayapat P., Keeratitanont K., Aneksan B., Jensen M.P., Tammaroj J., Arayawichanon P., Tunkamnerdthai O., Boonphongsathian W., Auvichayapat N.
กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) 2019 The prevalence, alloimmunization risk factors, antigenic exposure, and evaluation of antigen-matched red blood cells for thalassemia transfusions: a 10-year experience at a tertiary care hospital Transfusion Romphruk A.V., Simtong P., Butryojantho C., Pimphumee R., Junta N., Srichai S., Komvilaisak P., Puapairoj C.
กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) 2019 Trajectory Analysis of Cognitive Outcomes in Children With Perinatal HIV Pediatric infectious disease journal Patel P.B., Apornpong T., Puthanakit T., Thongpibul K., Kosalaraksa P., Hansudewechakul R., Kanjanavanit S., Ngampiyaskul C., Luesomboon W., Wongsawat J., Sun L.P., Chettra K., Saphonn V., Mellins C.A., Malee K., Spudich S., Ananworanich J., Kerr S.J., Paul R., PREDICT/Resilience Study Group
กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) 2019 Use and Outcomes of Antiretroviral Monotherapy and Treatment Interruption in Adolescents With Perinatal HIV Infection in Asia Journal of Adolescent Health Bartlett A.W., Lumbiganon P., Kurniati N., Sudjaritruk T., Mohamed T.J., Hansudewechakul R., Ly P.S., Truong K.H., Puthanakit T., Nguyen L.V., Chokephaibulkit K., Do V.C., Kumarasamy N., Nik Yusoff N.K., Fong M.S., Watu D.K., Nallusamy R., Sohn A.H., Law M.G., Khol V., Tucker J., Chandrasekaran E., Wati D.K., Vedaswari D., Ramajaya I.B., Muktiarti D., Lim M., Daut F., Mohamad P., Drawis M.R., Chan K.C., Sirisanthana V., Aurpibul L., Ounchanum P., Denjanta S., Kongphonoi A., Kosalaraksa P., Tharnprisan P., Udomphanit T., Jourdain G., Anugulruengkit S., Jantarabenjakul W., Nadsasarn R., Lapphra K., Phongsamart W., Sricharoenchai S., Du Q.T., Nguyen C.H., Ha T.M., An V.T., Khu D.T.K., Pham A.N., Nguyen L.T., Le O.N., Ross J.L., Sethaputra C., Kariminia A., TREAT Asia Pediatric HIV Observational Database of IeDEA Asia-Pacific
กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) 2019 Use of the WHO Access, Watch, and Reserve classification to define patterns of hospital antibiotic use (AWaRe): an analysis of paediatric survey data from 56 countries LANCET GLOBAL HEALTH Hsia, Yingfen; Lee, Brian R.; Versporten, Ann; Yang, Yonghong; Bielicki, Julia; Jackson, Charlotte; Newland, Jason; Goossens, Herman; Magrini, Nicola; Sharland, Mike; Teston, L.; Cheung, K.; Koning, S.; Grimwood, K.; Cross, J.; da Silva, A.; Benadof, D.; Zhang, W. S.; Zhao, W.; Liu, G.; Shen, K. L.; Yao, K. H.; Zheng, Y. J.; Deng, J. K.; Zhang, J. S.; Wang, Y.; Jiang, X. Y.; Tian, D. Y.; Jing, C. M.; Wang, L. J.; Cao, S. C.; Wu, L. J.; Chen, X.; Ding, M. J.; Zhang, L.; Lin, L.; Yang, J. H.; Cao, Q.; Wang, W.; Li, J. P.; Tang, L. F.; Liu, J.; Wang, P.; Qian, J.; Zhu, C. M.; Lu, G.; Deng, Q. L.; Mu, X. P.; Zhao, C. A.; Dong, X. Y.; Zhang, H.; Li, C. Y.; Li, W.; Saxen, H.; Kekomaki, S.; Hufnagel, M.; Rippberger, B.; Knuf, M.; Nikolic, P.; Huebner, J.; Kreitmeyer, K.; Behrends, U.; Rieber, N.; Renk, H.; Spyridis, N.; Tsolia, M.; Papaevangelous, V; Gkentzi, D.; Syrogiannopoulos, G.; Kaffe, K.; Roilides, E.; Pitsava, G.; Papadimitriou, E.; Iosifidis, E.; Gandra, S.; Laxminarayan, R.; Alvarez-Uria, G.; Jinka, D.; Murki, Srinivas; Kandraju, H.; Singh, S.; Vasudevan, A. K.; Kanithi, R.; Akula, A.; Chikkappa, A.; Tunga, O.; Subramanian, S.; Sharma, A.; Dharmapalan, D.; Ashkenazi-Hoffnung, L.; Ashkenazi, S.; Esposito, S.; Tagliabue, C.; Tersigni, C.; Galli, L.; D'Argenio, P.; Pansa, P.; Duse, M.; Horikoshi, Y.; Fukuoka, K.; Jimenez, R.; Ojeda, K.; Okokon, I; Mahmood, H.; Gowin, E.; Slowinska-Jarzabek, B.; Majda-Stanislawska, E.; Sicinska, J.; Chan, S. M.; Chang, A.; Rozic, M.; Premru, M.; Finlayson, H.; Whitelaw, A.; Rabie, H.; Dramowski, A.; O'Connell, N.; Epalza, C.; Rojo-Conejo, Pablo; Martinon Torres, Federico; Justicia, Antonio; Jian, V; Cheng, C. L.; Lumbiganon, P.; Paopongsawan, P.; Puthanakit, T.; Anugulruengkitt, S.; Yarci, E.; Doerholt, K.; Vazouras, K.; Bamford, A.; Irwin, A.; Drysdale, S. B.; Collett-White, F.; Harkensee, C.; McMaster, P.; Green, H.; Rees, S.; Ledoare, K.; Chappell, F.; Jacqueline, D.; Hackett, S.; Vergnano, S.; Praveen, S.; Herberg, J.; Speirs, L.; Moriarty, Paul; Lacej, D.; Hoxha, I; Cornistein, W.; Quiros, R.; Hojman, M.; Del Castillo, M.; Ghazaryan, L.; AlSalman, J.; Konopnicki, D.; Pierard, D.; Holemans, X.; Schelstraete, P.; Firre, E.; Van Herendael, B.; Dedeic-Ljubovic, A.; Pignatari, A.; Sabuda, D.; Carvajal, C.; Alvaro, R.; Labarca, J.; Solano, A.; Ramirez, C.; Marekovic, I; Horvatic, J.; Pristas, I; Marshall, E.; Pagava, K.; Korinteli, I; Neubert, A.; Enimil, A.; Frimpong, J. A.; Soltani, J.; Fitzgerald, D.; Kasahara, K.; Gu, Y.; Okinaka, K.; Kunishima, H.; Elhajji, F. Darwish; Alshehri, M.; Raka, L.; Kambaralieva, B.; Sviestina, I; Burokiene, S.; Usonis, V; Shaqiri, E.; Zarb, P.; Markovic, G.; Simovic, S.; Nwajiobi-Princewil, P.; Iregbu, K.; Aboderin, A.; Oduyebo, O.; Olayinka, A.; McCorry, A.; McCullagh, B.; Gormley, C.; Rachina, S.; Carevic, B.; Chen, H. H.; Ling, M. L.; Terol Barrero, P.; Buijtels, P.; van Elzakker, E.; Thompson, S.; Cooper, M.; Rios, E.; Hudson, M.; Greer, N.; Gessner-Wharton, M.; Gawrys, G.
กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) 2019 Validation of the Thai version of the family reported outcome measure (FROM-16)© to assess the impact of disease on the partner or family members of patients with cancer Health and Quality of Life Outcomes Chantarasap P., Johns N.P., Pairojkul S., Sookprasert A., Wirasorn K., Cheawchanwattana A., Salek S., Subongkot S.
กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) 2019 A novel deletion in the fibrinogen beta chain (FGB) gene causing hypofibrinogenemia Thrombosis Research Rakmanotham A, Ittiwut R, Komwilaisak P, Shotelersuk V, Sosothikul D, Suphapeetiporn K.
กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) 2019 Cellular adaptation mediated through Nrf2-induced glutamate cysteine ligase up-regulation against oxidative stress caused by iron overload in beta-thalassemia/HbE patients Free Radical Research Somparn N., Prawan A., Senggunprai L., Kukongviriyapan U., Jetsrisuparb A., Lee M.-H., Kim D.-H., Kukongviriyapan V., Surh Y.-J.
กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) 2019 Common misdiagnoses and prevalence of dermatological disorders at a pediatric tertiary care center JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH Onsoi, Witchuwan; Chaiyarit, Jitjira; Techasatian, Leelawadee
กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) 2019 Detection of the G1138A mutation in the FGFR3 gene for the diagnosis of achondroplasia by allele-specific polymerase chain reaction Journal of the Medical Association of Thailand Imtawil K., Muisook K., Namwat N., Loilome W., Tangrassameeprasert R., Wichajarn K.
กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) 2019 Diverse cutaneous manifestation of Langerhans cell histiocytosis: a 10-year retrospective cohort study European Journal of Pediatrics Poompuen S., Chaiyarit J., Techasatian L.
กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) 2019 Health hackathon as a venue for interprofessional education: a qualitative interview study Journal of Interprofessional Care Pathanasethpong A., Areemit R., Teerakulpisut D., Morley K., Morley M.
กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) 2019 Molecular diagnosis of solute carrier family 4 member 1 (SLC4A1) mutation-related autosomal recessive distal renaltubular acidosis Lab Medicine Deejai N., Wisanuyotin S., Nettuwakul C., Khositseth S., Sawasdee N., Saetai K., Yenchitsomanus P., Rungroj N.
กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) 2019 Perception of a “good death” in Thai patients with cancer and their relatives Heliyon Chindaprasirt J., Wongtirawit N., Limpawattana P., Srinonprasert V., Manjavong M., Chotmongkol V., Pairojkul S., Sawanyawisuth K.