Research Department

ภาควิชา ปี ชื่อผลงาน ตีพิมพ์ใน Authors
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2021 Chronic stress affects tyrosine phosphorylated protein expression and secretion of male rat epididymis Andrologia Arun S., Chaiyamoon A., Lapyuneyong N., Bunsueb S., Wu A.T.-H., Iamsaard S.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2021 Chronic stress increases the tyrosine phosphorylation in female reproductive organs: An experimental study International Journal of Reproductive BioMedicine Bunsueb S., Lapyuneyong N., Tongpan S., Arun S., Iamsaard S.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2021 Decreased expression of AKAP4 and TyrPho proteins in testis, epididymis, and spermatozoa with low sexual performance of mice induced by modified CUMS Andrologia Choowong-in P., Sattayasai J., Poodendaen C., Iamsaard S.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2021 Dolichandrone serrulata flower extract ameliorates male reproductive damages in type 2 diabetic rats Andrologia Yannasithinon S., Chaimontri C., Sawatpanich T., Iamsaard S.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2021 Effect of chronic stress on expression and secretion of seminal vesicle proteins in adult rats Andrologia Iamsaard S., Tongpan S., Yannasithinon S., Arun S., Wu A.T.H., Sukhorum W.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2021 Gross and radiographic appearance of porotic hyperostosis and cribra orbitalia in thalassemia affected skulls Anatomy and Cell Biology Chaichun A, Yurasakpong L, Suwannakhan A, Iamsaard S, Arun S, Chaiyamoon A.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2021 Hesperidin ameliorates signs of the metabolic syndrome and cardiac dysfunction via IRS/Akt/GLUT4 signaling pathway in a rat model of diet-induced metabolic syndrome European Journal of Nutrition Prasatthong P., Meephat S., Rattanakanokchai S., Bunbupha S., Prachaney P., Maneesai P., Pakdeechote P.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2021 Sex steroids and steroidogenesis-related genes in the sea cucumber, Holothuria scabra and their potential role in gonad maturation Scientific Reports Thongbuakaew T., Suwansa-ard S., Chaiyamoon A., Cummins S.F., Sobhon P.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2021 The effect of Dolichandrone serrulata (wall. ex DC.) Seem. flower extract containing antioxidant capacity and terpenoids on the male reproductive system Andrologia Chaimontri C., Arun S., Sawatpanich T., Yannasithinon S., Tangsrisakda N., Bunsueb S., Wu A.T.-H., Iamsaard S.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2021 The Further Findings of Preorbital Septum Fiber Aesthetic surgery journal Wongkietkachorn A., Surakunprapha P., Wongkietkachorn S., Rudtanatip T., Sakaew W., Wongkietkachorn N.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2021 The prevalence of anconeus epitrochlearis muscle and Osborne's ligament in cubital tunnel syndrome patients and healthy individuals: An anatomical study with meta-analysis Surgeon Suwannakhan A., Chaiyamoon A., Yammine K., Yurasakpong L., Janta S., Limpanuparb T., Meemon K.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2021 Clitoria ternatea L. extract prevents kidney damage by suppressing the Ang II/Nox4/oxidative stress cascade in L-NAME-induced hypertension model of rats Annals of Anatomy Saengnak B., Kanla P., Samrid R., Berkban T., Mothong W., Pakdeechote P., Prachaney P.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2021 Increased expression of apoptotic markers in human full-term placenta after exposure to elevated environmental cadmium levels during pregnancy Environmental Science and Pollution Research Phuapittayalert L., Tanasrivaroottanun N., Hipkaeo W., Supanpaiboon W., Sakulsak N.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2021 Localization of PIP5Kγ selectively in proprioceptive peripheral fields and also in sensory ganglionic satellite cells as well as neuronal cell membranes and their central terminals Journal of Anatomy Chomphoo S., Sakagami H., Kondo H., Hipkaeo W.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2021 Melatonin protects against the side-effects of 5-fluorouracil on hippocampal neurogenesis and ameliorates antioxidant activity in an adult rat hippocampus and prefrontal cortex Antioxidants Suwannakot K., Sritawan N., Prajit R., Aranarochana A., Sirichoat A., Pannangrong W., Wigmore P., Welbat J.U.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2021 Thalassemia major in a 49-year-old Thai female: Gross and X-ray examination of dry bone International Journal of Osteoarchaeology Techataweewan N., Mann R.W., Vlok M., Ruengdit S., Panthongviriyakul C., Buckley H.R.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2021 The prevalence of the azygos lobe: A meta-analysis of 1,033,083 subjects Clinical Anatomy Yurasakpong L., Yammine K., Limpanuparb T., Janta S., Chaiyamoon A., Kruepunga N., Meemon K., Suwannakhan A.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2021 Filum Terminale Arteriovenous Fistula with Additional Arterial Supply by the Posterior Spinal Artery: A Report of Two Cases Asian Journal of Neurosurgery Iampreechakul P, Yaisarn N, Wangtanaphat K, Lertbutsayanukul P, Siriwimonmas S, Techataweewan N.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2021 Galangin Resolves Cardiometabolic Disorders through Modulation of AdipoR1, COX-2, and NF-kappa B Expression in Rats Fed a High-Fat Diet ANTIOXIDANTS Prasatthong, Patoomporn; Meephat, Sariya; Rattanakanokchai, Siwayu; Khamseekaew, Juthamas; Bunbupha, Sarawoot; Prachaney, Parichat; Maneesai, Putcharawipa; Pakdeechote, Poungrat
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2021 Implication of ras in postnatal cardiac remodeling, fibrosis and dysfunction induced by fetal undernutrition Pathophysiology Rodríguez-Rodríguez P., Vieira-Rocha M.S., Quintana-Villamandos B., Monedero-Cobeta I., Prachaney P., de Pablo A.L.L., González M.C., Morato M., Diniz C., Arribas S.M.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2021 In situ localization of diacylglycerol lipase alpha and beta producing an endocannabinoid 2-arachidonoylglycerol and of cannabinoid receptor 1 in the primary oocytes of postnatal mice JOURNAL OF ANATOMY Kamnate, Anussara; Sirisin, Juthathip; Polsan, Yada; Chomphoo, Surang; Watanabe, Masahiko; Kondo, Hisatake; Hipkaeo, Wiphawi
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2021 Localization of PIP5K gamma selectively in proprioceptive peripheral fields and also in sensory ganglionic satellite cells as well as neuronal cell membranes and their central terminals JOURNAL OF ANATOMY Chomphoo, Surang; Sakagami, Hiroyuki; Kondo, Hisatake; Hipkaeo, Wiphawi
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2021 Oxygen saturation associated with recurrent primary spontaneous pneumothorax treated with an intercostal chest drainage Asian Journal of Surgery Namwaing P., Chaisuksant S., Sawadpanich R., Anukunananchai T., Timinkul A., Sakaew W., Sawunyavisuth B., Sukeepaisarnjaroen W., Khamsai S., Sawanyawisuth K.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2021 Pan-Cancer Analysis of Immune Complement Signature C3/C5/C3AR1/C5AR1 in Association with Tumor Immune Evasion and Therapy Resistance CANCERS Lawal, Bashir; Tseng, Sung-Hui; Olugbodi, Janet Olayemi; Iamsaard, Sitthichai; Ilesanmi, Omotayo B.; Mahmoud, Mohamed H.; Ahmed, Sahar H.; Batiha, Gaber El-Saber; Wu, Alexander T. H.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2021 Polygonum odoratum leaf extract attenuates oxidative stress and cell death of Raw 264.7 cells exposed to low dose ionizing radiation Journal of Food Biochemistry Kawvised S., Prabsattroo T., Munkong W., Pattum P., Iamsaard S., Boonsirichai K., Uttayarat P., Maikaeo L., Sudchai W., Kirisattayakul W.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2021 The decreasing prevalence of the thyroid ima artery: A systematic review and machine learning assisted meta-analysis Annals of Anatomy Yurasakpong L, Nantasenamat C, Janta S, Eiamratchanee P, Coey J, Chaiyamoon A, Kruepunga N, Senarai T, Langer MF, Meemon K, Suwannakhan A.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2021 The importance of human osteological collections: Our past, present, and future Forensic Science International Mann R.W., Koel-Abt K., Dhody A., Mahakkanukrauh P., Mann V.J., Techataweewan N., DeFreytas J.R., Ruengdit S.