Research Department

ภาควิชา ปี ชื่อผลงาน ตีพิมพ์ใน Authors
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2017 A large modern Southeast Asian human skeletal collection from Thailand Forensic Science International Techataweewan N., Tuamsuk P., Toomsan Y., Woraputtaporn W., Prachaney P., Tayles N.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2017 A surgical landmark for frontal ventriculostomy: A craniometric study in Thai cadavers and dry skulls Journal of the Medical Association of Thailand Techataweewan N., Kitkhuandee A., Duangthongphon P., Toomsan Y.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2017 Antioxidant and Hypoglycemic Effects of Momordica cochinchinensis Spreng. (Gac) Aril Extract on Reproductive Damages in Streptozotocin (STZ)-Induced Hyperglycemia Mice International Journal of Morphology Sampannang A., Supatcharee A., Sukhorum W., Burawat J., Nualkaew S., Maneenin C., Sripanidkulchai B., Iamsaard S.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2017 Asiatic acid protects against cognitive deficits and reductions in cell proliferation and survival in the rat hippocampus caused by 5-fluorouracil chemotherapy PLoS ONE Chaisawang P., Sirichoat A., Chaijaroonkhanarak W., Pannangrong W., Sripanidkulchai B., Wigmore P., Welbat J.U.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2017 Cadmium (Cd)-concentration and histopathological changes and metallothionien expression in the kidney of wild great bandicoots residing in a Cd-intoxicated area in Thailand Asia-Pacific Journal of Science and Technology Hipkaeo W., Siriked K., Sakulsak N., Supanpaiboon W., Cheunchoojit S., Kondo H.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2017 Changes in testicular function proteins and sperm acrosome status in rats treated with valproic acid Reproduction, Fertility and Development Sukhorum W., Iamsaard S.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2017 Classification and incidence of medial articular surface in Northeastern-Thai clavicles Journal of Morphological Sciences Iamsaard S., Ailadda K., Apichakan S., Panya T.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2017 Classification and Incidence of Pterion Patterns of Thai Skulls INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY Chaijaroonkhanarak, Wunnee; Woraputtaporn, Worawut; Prachaney, Parichat; Amarttayakong, Pattama; Khamanarong, Kimaporn; Pannangrong, Wanassanun; Welbat, Jariya Umka; Iamsaard, Sitthichai
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2017 Co-localization of endogenous Arf6 and its activator EFA6D in the granular convoluted tubule cells of mouse submandibular glands under normal conditions and when stimulated by isoproterenol, noradrenaline and carbachol Archives of Oral Biology Tachow A., Thoungseabyoun W., Phuapittayalert L., Petcharat K., Sakagami H., Kondo H., Hipkaeo W.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2017 Cortical bone thickness of the mandibular canal and implications for bilateral sagittal split osteotomy: a cadaveric study International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery Promma L., Sakulsak N., Putiwat P., Amarttayakong P., Iamsaard S., Trakulsuk H., Hirunyakorn K., Suarbua S., Wattanaraeungchai Y.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2017 Double inferior vena cava and associated venous anomalies: A case report Journal of Morphological Sciences Khamanarong K.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2017 Double inferior vena cava with three shunts: A rare anomaly with important implications for surgeons Folia Morphologica (Poland) Chaijaroonkhanarak W., Pannangrong W., Umka Welbat J., Namking M., Khamanarong K., Prachaney P.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2017 Effect of asiatic acid on the Ang II-AT(1)R-NADPH oxidase-NF-kappa B pathway in renovascular hypertensive rats Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology Maneesai P., Bunbupha S., Kukongviriyapan U., Senggunprai L., Kukongviriyapan V., Prachaney P., Pakdeechote P.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2017 Effects of Aged Garlic Extract on Cholinergic, Glutamatergic and GABAergic Systems with Regard to Cognitive Impairment in A beta-Induced Rats Nutrients Thorajak P., Pannangrong W., Welbat J.U., Chaijaroonkhanarak W., Sripanidkulchai K., Sripanidkulchai B.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2017 Elongation factor Tu on Escherichia coli isolated from urine of kidney stone patients promotes calcium oxalate crystal growth and aggregation Scientific Reports Amimanan P., Tavichakorntrakool R., Fong-Ngern K., Sribenjalux P., Lulitanond A., Prasongwatana V., Wongkham C., Boonsiri P., Welbat J.U., Thongboonkerd V.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2017 Endocranial illuminator: A technique for transilluminating the skull Forensic Science International Surachotmongkhon N., Techataweewan N., Mann R.W.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2017 Garcinia mangostana pericarp extract protects against oxidative stress and cardiovascular remodeling via suppression of p47phox and iNOS in nitric oxide deficient rats Annals of Anatomy Boonprom P., Boonla O., Chayaburakul K., Welbat J.U., Pannangpetch P., Kukongviriyapan U., Kukongviriyapan V., Pakdeechote P., Prachaney P.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2017 Gastroprotective effect of hydroalcoholic extract of Ocimum africanum leaves Songklanakarin Journal of Science and Technology Bunwijit J., Sripanidkulchai B., Pannangrong W., Junlatat J., Sripanidkulchai K.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2017 Ginseng extract G115 attenuates ethanol-induced depression in mice by increasing brain BDNF levels Nutrients Boonlert W., Benya-Aphikul H., Welbat J.U., Rodsiri R.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2017 Hibiscus sabdariffa linn. Calyx extraction and gallic acid improving cardiac diastolic dysfunction in high fat diet-STZ-induced type 2 diabetic rats Asia-Pacific Journal of Science and Technology Huaysrichan W., Prachaney P., Kongyingyoes B., Kukongviriyapan U., Itharat A., Pannangpetch P.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2017 Immunohistochemical localization of cannabinoid receptor 1 (CB1) in the submandibular gland of mice under normal conditions and when stimulated by isoproterenol or carbachol Archives of Oral Biology Thoungseabyoun W., Tachow A., Pakkarato S., Rawangwong A., Krongyut S., Sakaew W., Kondo H., Hipkaeo W.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2017 Incidence of Unusual Formation of the Median Nerve in Thai-Northeast Embalmed Cadavers International Journal of Morphology Namking M., Chaiyamoon A., Chaijaroonkhanarak W., Khamanarong K., Woraputtaporn W., Iamsaard S.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2017 Localization and Identification of Tyrosine Phosphorylated Proteins in Adult Sprague-Dawley Rat Testis International Journal of Morphology Chaichun A., Arun S., Burawat J., Kanla P., Iamsaard S.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2017 Monitoring the biochemical alterations in hypertension affected salivary gland tissues using Fourier transform infrared hyperspectral imaging Analyst Nazeer S.S., Samrid R., Perez-Guaita D., Prachaney P., Chaisiwamongkol K., Pakdeechote P., Chaiyarit P., Wood B.R.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2017 Morphometry of Isan-Thai Clavicles as a Guide for Sex Determination International Journal of Morphology Kaewma A., Sampannang A., Tuamsuk P., Iamsaard S.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2017 Neuroprotective and Memory-Enhancing Effect of the Combined Extract of Purple Waxy Corn Cob and Pandan in Ovariectomized Rats Oxidative Medicine and Cellular Longevity Kirisattayakul W., Wattanathorn J., Iamsaard S., Jittiwat J., Suriharn B., Lertrat K.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2017 Neuroprotective Effects of Aged Garlic Extract on Cognitive Dysfunction and Neuroinflammation Induced by beta-Amyloid in Rats Nutrients Nillert N., Pannangrong W., Welbat J.U., Chaijaroonkhanarak W., Sripanidkulchai K., Sripanidkulchai B.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2017 Protective Effect of Momordica cochinchinensis (L.) Spreng Aril Extract on Essential Testicular Markers in Rats Induced with Valproic Acid International Journal of Morphology Iamsaard S., Sukhorum W., Sampannang A., Sripanidkulchai B.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2017 Rare variant origin of the right testicular artery associated with the right upper accessory renal artery: A case report Journal of the Anatomical Society of India Khamanarong K.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2017 Suppression of mRNAs encoding CD63 family tetraspanins from the carcinogenic liver fluke Opisthorchis viverrini results in distinct tegument phenotypes Scientific Reports Chaiyadet S., Krueajampa W., Hipkaeo W., Plosan Y., Piratae S., Sotillo J., Smout M., Sripa B., Brindley P.J., Loukas A., Laha T.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2017 Valproic acid induces histologic changes and decreases androgen receptor levels of testis and epididymis in rats International Journal of Reproductive BioMedicine Iamsaard S., Sukhorum W., Arun S., Phunchago N., Uabundit N., Boonruangsri P., Namking M.